kcna网站小资料
网站域名:http://www.kcna.kp
建站时间:1946年
网站介绍:
朝鲜中央通讯社(朝鲜语:조선중앙통신사;英语:Korean Central News Agency),简称朝中社、KCNA,为朝鲜民主主义人民共和国(北朝鲜)国营通讯社,是朝中社是朝鲜劳动党和朝鲜民主主义人民共和国政府的喉舌。